ลงพื้นที่จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร

6 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าว/วารสาร

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม  และสาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนอามานะวิทยานุสรณ์  ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา