นักศึกษา

21 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น
  1. ผลงานเรื่อง "สาธิตการทำสบู่ เจลอาบน้ำจากสมุนไพร" ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดคลิปวิดีโอ ประเภทสิ่งประดิษฐ์/หัตถกรรม จัดโดยศูนย์วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  2. ผลงานนวัตกรรมเรื่อง "Formulation and Evalution of Herbal Listick from Natural Oil" ได้รับรางวัลนวัตกรรมเหรียญเงิน จากงานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 4th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2021 (iMITSIC 2021) จัดโดย Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang ประเทศมาเลเซีย