สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จากผลงาน "เครื่องอบแห้งวัสดุอาหารและผลผลิตทางการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ขอแสดงความยินดี นางสาวนิฟัรฮานาน สะดีกา นางสาวญาวานี อาแว และนางสาวอิบตีซัน อิแต นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยมีอาจารย์ลุตฟี สือนิ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จากผลงาน "เครื่องอบแห้งวัสดุอาหารและผลผลิตทางการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์" จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
Pode ser uma imagem de 5 pessoas, pessoas em pé e texto

แกลเลอรี่