สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และฟิสิกส์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดอาคารละหมาด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และฟิสิกส์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดอาคารละหมาด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ห้องน้ำ และบริเวณโดยรอบ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจำนวน 40 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

แกลเลอรี่