สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกันประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิยายน 2561 อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว อาจารย์รอมลี เจะดอเลาะ อาจารย์ลุตฟี สือนิ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกันประชาสัมพันธ์หลักสูตร ตามโครงการ สานฝันเยาวชนสู่มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งในครั้งนี้ นักเรียนต่างให้ความสนใจในหลักสูตรเป็นจำนวนมาก

แกลเลอรี่