สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรอาจารย์สาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ร่วมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ทางพลังงานแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว อาจารย์สาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ร่วมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ทางพลังงานแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนปทุมคงคาวิทยาณุสรณ์  และ โรงเรียนแม่ลาน  นักเรียนมีความสนใจและสนใจ ในหลักสูตรเป็นอย่างมาก

 

 

แกลเลอรี่