หลักสูตรสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เชิญชมนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

เรียนเชิญ...เข้าร่วมชมนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 องทางหลักสูตรสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ณ ชั้น1 อาคาร 5