หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล

ติดต่อเรา

สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล อาคาร 16 ตึกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชถัฏยะลา

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-299699  โทรสาร. 073-299610,073-299611  E-Mail :[email protected]