หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล

รายการ "ระเบียงใต้" จากช่อง NBT เยี่ยมชมการดำเนินงานของ YRU ครัวฮาลาล

รายการ "ระเบียงใต้" จากช่อง NBT เยี่ยมชมการดำเนินงานของ YRU ครัวฮาลาล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรการประกอบอาหารฮาลาล ให้การต้อนรับ พร้อมให้สัมภาษณ์

 

แกลเลอรี่