หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล

แข่งขันสร้างสรรค์เมนูอาหารฮาลาล ในแนวคิด “อาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพ”

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2565   อาจารย์ ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม และอาจารย์กิตติ สุวรรณบรรดิษฐ์  หลักสูตรการประกอบอาหารฮาลาล  ได้พานักศึกษา นายนิอิกบาล ระเด่นอาหมัด และนายอามิร มะแตหะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมแข่งขัน  ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน TOP Chef 2022 ในงาน WORLD HAPEX 2022 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากเมนู "ห่อหมกในห้วงความทรงจำ" 

แกลเลอรี่