สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูล

สำนักงานสาขาคอมพิวเตอร์ ห้อง 203  อาคาร 6 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-299699 ต่อ 74100 

website : http://science.yru.ac.th/it   

email : [email protected]   

facebook : @ITYRU   line : @ITYRU