สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รหัส 59

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 59

 1. 405965001  นางสาวแวนูรมา แปเฮาะอีเล
 2. 405965002   นายอามารุต กือนิ
 3. 405965003   นางสาวอาดีละห์ อาแว
 4. 405965004   นางสาวยาสมีน เฮงปียา
 5. 405965005   นางสาวโรสมีนี อากาปาแย
 6. 405965006   นางสาวรุสนานี บาสอ
 7. 405965007   นายฮาฟิส บินสาแล๊ะ
 8. 405965008   นางสาวยัสมีนตร์ สาแม
 9. 405965009   นางสาวนูไรดา เส็งดอละ
 10. 405965010   นายมูหมัดเตาฟิก เเซซาเหะ
 11. 405965011   นายกอฟฟารี่ ซาฟรุ
 12. 405965012   นางสาวฮาซาน๊ะ บูกา
 13. 405965014   นางสาวฮีดายะห์ บาแม
 14. 405965015   นางสาวลินดา โตะแว
 15. 405965016   นางสาวบุซรอ มะเซ็ง
 16. 405965018   นางสาวซูนีตา มะเซ็งบางี
 17. 405965019   นางสาวซูไรฮา สาแล
 18. 405965022   นางสาวนูรทัศนีม มิง
 19. 405965023   นางสาวอัซมะห์ เจะแม็ง
 20. 405965024   นางสาวอิลฮัม ยีดะ
 21. 405965025   นางสาวสุวัยบ๊ะห์ วาแวนิ
 22. 405965026   นางสาวต่วนปัทมา ต่วนกอแตง
 23. 405965027   นางสาวฮุสนา แซ่ดิง
 24. 405965028   นายอารีคาน เด็ง
 25. 405965029   นายอับดุลฟาตะห์ ยาโงะ
 26. 405965030   นายแวนัดมาน อูซิน
 27. 405965031   นายอาลีฟท์ มะแอ
 28. 405965035   นางสาวซอฟียะห์ สะมะ
 29. 405965036   นายมูฮัมหมัดรอฟีอีน บารู
 30. 405965037   นางสาวมาซีเตาะ เจ๊ะมะ
 31. 405965038   นายศุกรีย์ แวหะมะ
 32. 405965039   นางสาวนูรฮายานันท์ ชาลา
 33. 405965040   นางสาวยัสมี ลาเต๊ะ
 34. 405965041   นางสาวต่วนนูรมา กูมูดอ