สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รหัส 61

รายชื่อนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 61

1. 406165001   นางสาวนูนารีซา ดอล่าโดย

2. 406165002   นางสาวนุรไอนี หะยีวานิ

3. 406165003   นายมะยูกี เจะมามะ

4. 406165005   นางสาวนูรฮายาตี มาแจ

5. 406165006   นางสาวฮาซามิง มาหามะ

6. 406165007   นายอับดุลรอมัน เจ๊ะแต

7. 406165008   นางสาวต่วนรอฮีมะห์ โตะกูบาฮา

8. 406165009   นางสาวโซเฟีย ลือแบปัตตานี

9. 406165010   นางสาวซารีนา เซ็งดี

10. 406165011     นายยูซรี ดาโอะ

11. 406165012     นายบูคอรี บาทะลา

12. 406165013     นายอานัส สาระ

13. 406165015     นางสาวซูฮัยรา อาแว

14. 406165017     นางสาวซูฮาดา นิเลาะ

15. 406165018     นางสาวอารีซา สาและ

16. 406165019     นางสาวอานิสรา บูละ

17. 406165020     นางสาวสาลือวัล สิเดะ

18. 406165023     นายนิมูฮำมัด มะอีเเต

19. 406165024     นายนันทิภาคย์ เปาะเต๊ะอูมา

20. 406165025     นางสาวฟารียา ฮาละ

21. 406165026     นายอาลาวี สือรี

22. 406165027     นางสาวสุภาวาตี โต๊ะกา

23. 406165028     นางสาวซูฮัยลา ดอเล๊าะหะ

24. 406165029     นายอดินันทร์ เปาะมะ

25. 406165031     นางสาวซูไรดา มาหิเละ

26. 406165032     นายอาดีลัน ยูโซะ