สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การประกวดออกแบบโปสเตอร์รำลึกเส้นทางพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมและพระราชกรณียกิจต่างๆของพระมหากษัตริย์ไทย

นายอดินันทร์ เปาะมะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การประกวดออกแบบโปสเตอร์รำลึกเส้นทางพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมและพระราชกรณียกิจต่างๆของพระมหากษัตริย์ไทย ที่จัดโดย กสทช. และบริษัท ARIT เมื่อวันที่ 3-4 ก.พ.62 ณ กรุงเทพมหานคร ตัวแทนจากหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

แกลเลอรี่