สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน กิจกรรม Asia open Data Challenge

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่  4 ที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน กิจกรรม  Asia  open  Data  Challenge  ชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ประจำปี  2562 (Thailand  Data  Innovation Award  2019)

แกลเลอรี่