สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รหัส 63

รายชื่อนักศึกษา รหัส 63
1 406365001 นายอับดุลเลาะ ยูโซะ
2 406365002 นางสาวซูรัยดา อิสแม
3 406365003 นายอับดุลเลาะ วาจิ
4 406365004 นายอามารโซ อาลี
5 406365005  นางสาวนูรียา สันหละ
6 406365006  นายอิรฟาน ยูโซะ
7 406365007  นางสาวนูรีดา ลาเตะ
8 406365008 นายดุนยา  มะดิเยาะ 
9 406365009 นายมูฮัมหมัดอามีดี คัชนี
10 406365011 นางสาวนัญมิลล์ ยูโซะบลูกา
11 406365012 นายอนัส เด่นดารา
12 406365013 นายยูอัยดีล อาลี
13 406365014 นางสาวอัสมะ กามา
14 406365015 นายอาหาหมัด นิลี
15 406365016 นายสุธินัน สาและ
16 406365017 นางสาวมาริสา บูกุ๊
17 406365018 นายฮารีฟ เจ๊ะฮามะ
18 406365022 นางสาวตัสนีม ดอเล๊าะ
19 406365023 นางสาวอาซียะ ยะผา
20 406365024 นางสาวอิมฮาม ยัดมิง
21 406365025 นางสาววันฮุสนี แวดอเลาะ
22 406365026 นายบูคอรี มะลี
23 406365027 นายอับดุลอาฮัด สะมอรี
24 406365028 นายอดิลัน วาแม
25 406365030 นายอาซูวัน หรับหมาด
26 406365031 นางสาวนัจวา เจ๊ะเห็ง
27 406365032 นางสาววันโซเฟีย แวนิ
28 406365034 นายต่วนซอบรี บอสู
29 406365035 นางสาวอัสมา สาเม๊าะ
30 406365036 นายซุลฮิลมีย์ มูนะ
31 406365037 นางสาวมัซนี ดอเลาะ