สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2566 สามารถดูรายละเอียดตามปฏิทินสรรหานักศึกษาได้ดังนี้

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 ทุกหลักสุูตร ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบโควต้า รอบที่ 2 สามารถสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 ธันวาคม 2565  

โดยเฉพาะ หลักสุตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เปิดรับ 2 ห้อง (หลักสูตร 4 ปี และ 2 ปีหลัง)

คุณสมบัติดังนี้

1. ห้องปกติ สายสามัญ ม.6 หรือเทียบเท่า เรียนรายวิชา คณิตหรือคอม ม.ปลาย มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วย  (แนบผลการเรียน 5 เทอมก่อนได้)

2. ห้องเทียบโอน ปวส.หรืออนุปริญญา คอมธุรกิจ ไอที เทคโนคอม และ เทคโนธุริกิจดิจิทัล หรือเทียบเท่า (แนบผลการเรียน 3 เทอมก่อนได้)

โดย มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สมัครก่อนส่งหลักฐานมาก่อน เพื่อรอพิจารณา ชำระเงินค่าสมัครภายหลัง ตามเวลาที่กำหนด

*****สนใจสอบถามรายละเอียด (เพิ่มเติม) ได้ที่ 

Email : it.yru.ac.th     Facebook : @ITYRU   Line : @ITYRU

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่