สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565
***คุณสมบัติ ดังนี้ 
- ปวส./ป.ตรี หลายสาขา 
รายละเอียดเพิ่ม ตามลิงค์ดังนี้ https://shorturl.asia/UNkpO

 

แกลเลอรี่