สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รหัส 57

ศิษย์เก่าดีเด่น รหัส 57 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.นางสาวนูรัยยา แซมมะซู ประเภท เรียนดี

สถานที่ทำงานสถาบันพัฒนาครูฯ มรย. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการด้านการจัดกลุ่มและเชื่อมโยงข้อมูล (ฺBig Data)
 
2.นางสาวนูรียัสมี เจ๊ะดอเลาะ ประเภท เรียนดี
สถานที่ทำงานบริษัท เอ.เอ.เอส.มอเตอร์ จำกัด (มิตซูบิชิสุไหงโก-ลก) อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ตำแหน่งไอที

แกลเลอรี่