สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รหัส 59

ศิษย์เก่าดีเด่น รหัส 59 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. นายอับดุลฟาตะห์ ยาโงะ ประเภท เรียนดี
สถานที่ทำงาน บริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ( BaNANA สาขาโคลิเซี่ยม ยะลา ) ตำแหน่งพนักงานบริการด้านไอที

2. นางสาวยาสมีน เฮงปียา ประเภท จิตอาสา
สถานที่ทำงาน บริษัท digiserve corporation  136/5 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 ตำแหน่งงาน moderator

 

แกลเลอรี่