สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาภาคปกติ รอบกลุ่มภาคีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาภาคปกติ รอบกลุ่มภาคีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566
ดูรายชื่อและรายละเอียดการรายงานตัว
__________________________________
สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาเต็มจำนวน ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่