สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
รายละเอียดการรับสมัครและสาขาวิชาที่เปิด
___________________________________
บันทึกข้อมูลและเลือกสาขาวิชาผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/admissions/walk-in และพิมพ์ใบสมัครมายื่นในวันรับสมัคร ณ ใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2566

แกลเลอรี่