สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2566 รอบเพิ่มเติม 8-10 พ.ค. 66

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.66 อ.แพรวศรี เดิมราช และ อ.รุสนี กาแมแล ในนามอาจารย์ตัวแทน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 66 รอบเพิ่มเติม ปี 2566 โดยพบปะ อาจารย์ รอสดี แวหะยี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี

แกลเลอรี่