สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2566

ขยายเวลา การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 31 พ.ค. 2566 ยื่นใบสมัครได้ ณ กองบริการการศึกษา อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ( ทุกวัน ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 15.30น. )

รายละเอียดการรับสมัครเป็นไปตามประกาศเดิม
https://eduservice.yru.ac.th/news/?page=841

แกลเลอรี่