สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สังคมก้มหน้า

ผลงานนักศึกษาเรื่อง สังคมก้มหน้า


จัดทำโดย
น.ส.ซูฮัยดา  แวบือซา  405865013
น.ส.มารีแย  สมะแอ  405865014
น.ส.อุไรนี  มะมูแง  405865040
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่