สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 ครั้งที่ 16

เนื่องด้วย บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมกับบริษัท Certiport lnc. ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมการแข่งขัน Microsoft Office Thailand Competition 2018 ครั้งที่ 18 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถในการใช้งานโปรแกรม พร้อมค้นหาตัวแทนประเทศไทยไปแสดงศักยภาพการใช้โปรแกรม MS Office ให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย บนเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับกิจกรรมการแข่งขันในปีนี้ เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 15-21 ปี ที่กำลังศัึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษาทั่วประเทศไทย โดยสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเว้บไซต์ที่ www.arit.co.th หรือ www.aritedu.com/olympic2018 ได้ตั้งเเต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่