สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 2 กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1439

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 2 ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ในกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดอาซูรอ ประเภทรสชาติ สร้างความภูมิใจให้กับสาขาเป็นอย่างยิ่ง

แกลเลอรี่