สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ด้วยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561 ในวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ การศึกษาเขต 2 จังหวัดยะลา

ด้วยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคนลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561 ในวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ การศึกษาเขต 2 จังหวัดยะลา ให้กับเด็กนักเรียนพิเศษทางด้านสมอง และร่างกาย ทั้งนี้เรายังร่วมเล่นกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสนุกสนานสร้างเสียงหัวเราะให้เด็กๆที่มีความสดใส พวกเราขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆต่อไป

 

แกลเลอรี่