สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวด "โครงการ Hatyai Tech Startup 2017"

ด้วยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม Falicity นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าร่วมประกวด "โครงการ Hatyai Tech Startup 2017 (Hatyai Tech Startup clup) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่" เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง Post De Biz อาคาร 10 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สมาชิกในทีมได้แก่

1.นส.มัสรีดา มอสุ 2.นส.วันนิสา แวเตาะ 3.นส.ฟาตีเม๊าะ เปะอะรอมิง

โดยมีอาจารย์อัจฉราพร ยกขุน และอาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ เป็นผู้ควบคุมทีม 

ทางหลักสูตรขอขอบคุณผู้จัดกิจกรรมดีๆที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาของเราได้แสดงความสามารถ และสำหรับนักศึกษาคนไหนที่สนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้ ทางสาขาจะอัพเดทข่าวกิจกรรมต่างๆผ่านเพจเฟสบุ๊ค IT_Science_YRU และเว็บไซต์สาขา คอยติดตามได้ในโอกาสต่อไปนะคะ

แกลเลอรี่