สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

บุคลากร

ชื่อ :
ดร.ดาริกา จาเอาะ
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
อาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
089-6578586 ต่อ
ชื่อ :
ดร.สุนิตย์ โรจนสุวรรณ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
0896589293 ต่อ 74200
ชื่อ :
ผศ.อีลีหย๊ะ สนิโซ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
086-2960787 ต่อ
ชื่อ :
ผศ.อาบีดีน ดะแซสาเมาะ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
089-6569681 ต่อ
ชื่อ :
อาจารย์โรสลีนา จาราแว
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
095-0385857 ต่อ
ชื่อ :
นางสาวดร.ปาวีณา ดุลยเสรี
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นายฮูเซ็ง ชายดานา
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
080-6039381 ต่อ