สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สาขาฟิสิกส์และสาขาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงสำรวจพื้นที่ติดตั้งงานวิจัยและบริการวิชาการด้านพลังงานสู่ชุมชน

สาขาฟิสิกส์และสาขาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงสำรวจพื้นที่ติดตั้งงานวิจัยและบริการวิชาการด้านพลังงานสู่ชุมชน >>คลิก<<