สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์คว้ารางวัล นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562

วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 นางสาวฮาปีซา ปูเตะ และ นางสาวอัสมาร์ กอแน็ง นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 4 พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ดาริกา จาเอาะ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านการคัดเลือกโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 และนำผลงานเข้าร่วมจัดเเสดงนิทรรศการในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่องยางธรรมชาติคอมโพสิตเก็บเกี่ยวพลังงาน (Natural Rubber Composite Energy Harvester ) และได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) >>คลิกhttp://science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=10239&ArtMID=22002&ArticleID=10144&language=th-TH

แกลเลอรี่