สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว พร้อมด้วย นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วมประกวดการแข่งขัน#GreenPower |การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อการอนุรักษ์ต้นไม้และสิ่งแวดล้อมผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 

แกลเลอรี่