งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

โทรศัพท์  073-299628