คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณบดีคณะวิทย์ฯ มรย. และทีมงาน มอบของที่ระลึกแด่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพูดคุยหารือการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูกับผู้บริหารองค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และทีมงาน มอบของที่ระลึกแด่ ดร.กนกวรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสมาปฏิบัติภารกิจ ณ 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมพูดคุยหารือการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูกับผู้บริหารองค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

แกลเลอรี่