คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาหลักสูตรเคมี คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวีดีโอชวนคนที่ใช่ไปออนไลน์ที่ Tachnomart ในงานนิทรรศการ Tachnomart 2021

นางสาวอาฟียะห์ หลำบาหลี นางสาวอารีนี ดอเลาะ นางสาวฮาซีฟะห์ บือราเฮง นางสาวอานีซ๊ะห์ บากา นางสาวนูรีฮา สอเหาะ นางสาวสุไอนี ขะหมิ้ นางสาวพาตีเม๊าะห์ สุบาการ๊ะ นางสาวซูไรนี บินสาและ นางสาวตักวา เจะหะ นางสาวมุมีนะห์ สาระ และนางสาวโซรัยยา  หะยียูโซะ นักศึกษาหลักสูตรเคมี ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวีดีโอชวนคนที่ใช่ไปออนไลน์ที่ Tachnomart จากผลงานวีดีโอเรื่อง "การเดินทางสู่วิทยาศาสตร์" ในงานนิทรรศการ Tachnomart 2021 โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม

แกลเลอรี่