คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยฯ มรย. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน YRU Fresh Mart ครัวฮาลาล YRU และศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทย

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเกษตรอินทรีย์ YRU Fresh Mart ครัวฮาลาล YRU และศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทย ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย ประธานหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ และประธานหลักสูตรการประกอบอาหารฮาลาล ร่วมประชุม

แกลเลอรี่