คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักสูตรการประกอบอาหารฮาลาล คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด Master chef ในงาน Agriculture Expo AGX22 ณ University Kelantan Malaysia ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 คณาจารย์หลักสูตรการประกอบอาหารฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมการประกวด Master chef ในงาน Agriculture Expo AGX22 ณ University Kelantan Malaysia ประเทศมาเลเซีย โดยได้รับรางวัลชนะเลิศจากเมนูอาหารแบบผสมผสานไทย-มาเลเซีย

แกลเลอรี่