คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประจำปี 2551

  • คำขวัญ

    "วิทยาศาสตร์สร้างชาติ สร้างอนาคต"