คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณบดีคณะวิทย์ฯ มรย. รับรางวัลผู้นำ นักบริหารแห่งปี 2566 THAILAND LEADER AWARD 2023 สาขาผู้นำ นักบริหาร ด้านส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การวิจัยทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับรางวัลผู้นำ นักบริหารแห่งปี 2566 THAILAND LEADER AWARD 2023 สาขาผู้นำ นักบริหาร ด้านส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การวิจัยทางวิชาการ โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย มอบโดย พลตรี หม่อมราชวงศ์ วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่