คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับการคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัล "รางวัลแห่งชาติ Thai Awards

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับประทานรางวัล "รางวัลแห่งชาติ Thai Awards" สาขานักส่งเสริมพัฒนาและบริหารการศึกษาดีเด่น ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่