คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017

นายแวอัสรี แวมายิ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017 โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพ โดยได้รับมอบทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รวมถึงได้บรรจุชื่อเข้าสู่ทำเนียบเกียรติยศ "ทำเนียบเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017" เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศและเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป

แกลเลอรี่