คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3-6 ร่วมโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3-6 สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว

แกลเลอรี่