คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน จำนวน 2 อัตรา โดยปฏิบัติงานเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร อาคาร 5 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครตามลิงก์ด้านล่าง