คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาฟิสิกส์คว้า 2 รางวัล ในงาน "ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 61”

นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมการประกวดผลงานวิชาการสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาเขตภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในงาน "ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ ประจำปี 2561" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่) ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 มีผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 80 ผลงาน โดยนักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์สามารถคว้ารางวัลได้ 2 เหรียญเงิน จาก 2 โครงการที่ส่งเข้าประกวด ได้แก่ ผลงานเรื่อง "เศรษฐศาสตร์การลงทุนเชื้อเพลิงอัดแท่งจากผักตบชวาและแกลบ" โดยนางสาวอัสมะ หะยีบากา และนางสาวนิฮาลีเมาะห์ ยูโซะ และผลงานเรื่อง "การพัฒนาคอนกรีตบล็อกจากแกลบผสมชานอ้อยเพื่อการประยุกต์ใช้ในชุมชน" โดยนางสาวนูรมา ดือแป และนางสาวรุสมีนา ดอเลาะ ทั้งสองผลงานมีอาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แกลเลอรี่