คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง เข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยผลงานของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลในการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่อง “ศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระในผักแพว” โดยนางสาวนาดียะห์ เจะเตะ นางสาวพาดีลา มะนอ และนางสาวมารียัม จาโรง มีอาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นอกจากนี้ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลการประกวดเดือนในงานประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 นี้อีกด้วย

แกลเลอรี่