คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณบดีคว้ารางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2561

ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้ารางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2561 (EXECUTIVE OF THE YEAR 2018) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่