คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทย์ฯ ร่วมค่ายแนะแนวเชิงปฏิบัติการเลือกเรียนคณะที่ใช่สู่อาชีพที่ฝัน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยคณาจารย์และหลักสูตรทุกหลักสูตร ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการค่ายแนะแนวเชิงปฏิบัติการเลือกเรียนคณะที่ใช่สู่อาชีพที่ฝัน ณ ห้องประชุมหลานซา อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) ทั้ง 6 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ ผศ.อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ร่วมพบปะนักเรียนและให้คำแนะนำในการศึกษาต่อ

แกลเลอรี่