คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทย์ฯ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนมุสลิมบำรุง และโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์จากหลักสูตรต่างๆ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนมุสลิมบำรุง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอความพร้อมของหลักสูตรในการรับนักศึกษาตามระบบ TCAS ประจำปี 2562

แกลเลอรี่