คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์คณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ “THE PERF YRU 2018” สายวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการโหวต The PERF YRU 2018 สายวิชาการ ได้แก่ ดร.ศิริชัย นามบุรี อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยรับมอบโล่รางวัลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ในการประชุมเปิดภาคเรียน 1/2562 ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์

แกลเลอรี่